Đồ gỗ Ngọc Bích

Tượng quan công gỗ hương 80cm

+ +

Xem slide ảnh gốc

Tượng quan công gỗ hương 80cm

8,000,000

Tượng quan công gỗ hương 80cm

Mã số:

Tượng Quan Công Gỗ Hương hay Tượng Quan Vân Trường được đục bằng tay bởi các nghệ nhân của làng nghề Đồ Gỗ Đồng Kỵ. Sản phẩm hiện đang được bày bán tại Showroom của cơ sở Đồ Gỗ Thang Nhung. Tượng quan công gỗ hương 80cm,

Chất liệu: Gỗ Hương Đá,

Kích thước: cao 80 x 20cm

Đồ Gỗ Thang Nhung

https://dogothangnhung.com

Hotline: 0966 221 166

Mô tả sản phẩm

Tượng quan công gỗ hương 80cm

Chất liệu: Gỗ Hương Đá

Kích thước: cao 80cm.

Tượng Quan Công Gỗ Hương hay Tượng Quan Vân Trường được đục bằng tay bởi các nghệ nhân của làng nghề Đồ Gỗ Đồng Kỵ. Sản phẩm hiện đang được bày bán tại Showroom của cơ sở Đồ Gỗ Thang Nhung

Tượng Gỗ Quan Công hay tượng Quan Vân Trường Gỗ Hương, kích thước: cao 80cm

Tượng Gỗ Quan Công hay tượng Quan Vân Trường Gỗ Hương, kích thước: cao 80cm. 

Tượng quan công gỗ hương 80cm

Tượng Gỗ Quan Công hay tượng Quan Vân Trường Gỗ Hương, kích thước: cao 80cm

Tượng Gỗ Quan Công hay tượng Quan Vân Trường Gỗ Hương, kích thước: cao 80cm

Tượng Quan Công Gỗ Hương hay Tượng Quan Vân Trường được đục bằng tay bởi các nghệ nhân của làng nghề Đồ Gỗ Đồng Kỵ. Sản phẩm hiện đang được bày bán tại Showroom của cơ sở Đồ Gỗ Thang Nhung. Tượng quan công gỗ hương 80cm,

Chất liệu: Gỗ Hương Đá,

Kích thước: cao 80 x 20cm

Đồ Gỗ Thang Nhung

https://dogothangnhung.com

Hotline: 0966 221 166

Tượng quan công gỗ hương 80cm